Dopyt na pracovníkov - Fasáda materskej školy Borinka

Na stiahnutie :   https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/03_Podorys_1_NP-2.pdf

Na stiahnutie : https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/06_Pohlady-1.pdf

Na stiahnutie :  https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/05_Rezy-5.pdf

  • Zateplenie (minerálnou vatou 160 )
  • Omietka
  • Fasádna omietka
  • Lešenie je na stavbe aj materiál
  • Platí jednotková cena 28 €/m2
     

Dopyt na odborné stanovisko - Súlad domu B2 s ÚP, Priechod

Na stiahnutie - ÚP Priechod:   https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/UP-Priechod.7z

Na stiahnutie - expertízne stanovisko od profesora:  https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/ES-profesor-Matej-kornhauser-2023.pdf

Na stiahnutie - vyjadrenie obce:  https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/Vyjadrenie-obce-k-predlozenym-ziadostiam-p.Kornhauser-6.pdf

Na stiahnutie - ÚP, výkres osadenia a precedens (2 strany A3) :  https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/Priloha-k-ES-Vykres-UP-situacie-RD-B-precedens-dve-strany-A3-1-1.pdf

Na stiahnutie - Zadanie / Vzor:  https://terrapro.sk/wp-content/uploads/2023/07/Priloha-4-str.-3-sulad-s-UP-SP-z-internetu-plochy-vyuzitia.pdf

  • Chcem si stavať v obci Priechod (okres BB) rodinný dom (označený ako "B2"). Môj plánovaný dom je zahrnutý v ÚP ale starosta robí problémy a tvrdí, že dom a dokonca ani vodovodná prípojka nie je v súlade s ÚP. Mám spravené expertízne stanovisko od profesora z UNIZA, ktoré preukazuje, že obec mi legálne môže dať stavebné povolenie. Potrebujem nejaký názor od architekta, ktorým by som skúsil ešte presvedčiť starostu alebo doložil na prokuratúru. 
  • Chcem požiadať architekta alebo OSO o odborné (expertízne) stanovisko. Stačil by aj dokument s jednou stranou na A4 nemusíte sa s tým trápiť x hodín. Prečítajte si prosím "Príloha 4,...pdf" na strane tri, odsek dva nájdete niečo podobné, čo by som chcel od Vás. 

  • Mám problém nájsť nejakého nezávislého odborníka. Je to pre nás ťažká situácia a vyzerá to, že sa tam ešte minimálne dva roky budeme trápiť. Na doplnku sa nezačalo pracovať a architekt má vážne zdravotné problémy, ktoré mu bránia na ňom pracovať. 
  • Cez odkazy si môžete stiahnuť: ÚP Priechod,  expertízne stanovisko od profesora, vyjadrenie od obce, dva dokumenty na A3 (v jednom pdf) a pdf, ktoré som našiel na internete ako vzor toho, čo by som chcel (Príloha 4, ... .pdf)