Stavebná a projekčná činnosť

 

Naša firma Vám pripraví projektovú dokumentáciu, vyrieši potrebné povolenia a legislatívu s úradmi, navrhne termíny realizácie a zhotoví stavbu podľa požiadaviek. 

Generálny dodávateľ stavieb


Ako generálny dodávateľ stavby dokážeme pokryť všetky služby a vďaka dlhoročnej praxi vieme ponúknuť aj neoceniteľné skúsenosti a spoľahlivosť.  Kvalita, termín, profesionalita a tradícia sú kľúčové slová našej stratégie. 


 


Zmluva o dielo

 

Projektová činnosť

Hlavným predmetom stavebnej činnosti je zaistenie komplexného dodania stavebných prác a stavieb.  K tomu patrí aj projekčná a inžinierska činnosť. Pri každej práci sa zameriavame na kvalitu zhotovenia za najlepšie dosiahnuteľnú cenu, dodržanie termínov a realizačných harmonogramov. Ponúkame služby na celom Slovensku (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice) a tiež v zahraničí.