Zemné práce

Ponúkame zemné práce na pozemných a dopravných stavbách. Prvým krokom je štandardne obhliadka nasleduje vypracovanie cenovej ponuky, projektu technického riešenia a podpisu Zmluvy o dielo.