Projekčná a inžinierska činnosť

Vypracujeme projekty domov na mieru podľa Vašich predstáv, vybavíme potrebné povolenia a zabezpečíme autorizovaných stavbyvedúcich alebo stavebný dozor. Prvým krokom je štandardne obhliadka nasleduje vypracovanie cenovej ponuky, projektu technického riešenia a podpisu Zmluvy o dielo.