- bez zemných prác

 • Vyhotovenie hrubého podkladu

  hrúbka podkladu do 30 cm ( navozenie a vyrovananie hrubého podkladu, zavibrovanie po vrstvách) 

  hrúbka podkladu do 50 cm (navozenie a vyrovananie hrubého podkladu, zavibrovanie po vrstvách)

 • Podklad z betónu do hr. 15 cm 

  Navozenie a vyrovnanie betónu a následné zavibrovanie.
 • Pokládka zámkovej dlažby hr. Do 8cm ( parkoviská pre osobné autá, chodníky)

  Cena sa odvíja od zložitosti ukladania, vzoru, jej kombinácie, farebnosti a hrúbky dlažby. V cene je vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, pieskovanie, zavibrovanie a došpárovanie dlažby.
 • Dorezávanie dlažby

  Závisí od hrúbky dlažby a zložitosti pílenia. Pri nepravidelných tvaroch ( oblúkoch ) je nutné dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam alebo priečeliu domu.
 • Demontáž dlažby

  V cena závisí od veľkosti plochy a náročnosti manipuláciou dlažby.
Zemné práce závisia podľa obtiažnosti kopania. Výkopové práce - ručné, alebo zemné práce - mechanizmami.