Strecha (zásady navrhovania, naceňovania a konštruovania)

Konštrukcia strechy

Sedlová strecha

Povrch strechy (strešná krytina)

Plechová strecha

Technologický postup zhotovenia:

  • Oplechovanie okapnej hrany pre odvedenie vody z difúznej, paropriepustnej strešnej fólie
  • uloženie strešnej fólie
  • kontraloťovanie a laťovanie (prípadne debnenie) 
  • oplechovanie okapnej hrany 
  • Montáž a vypádovanie hákov na uchytenie polkruhových žlabov
  • ukladanie plechovej krytiny odspodu na mieste, kde najviac pôsobí zaťaženie vetrom (náveternej strane). 
  • Clip panel, trapézový plech
  •