Odber a analýza - Priechod

 Pred vyše 12 mesiacmi sme odviezli z môjho pozemku v priechode asi 180 m3 zeminy (sute) na cudzí súkromný pozemok na základe toho, že nám to poradil starosta. Neskôr som zistil, že to bol súkromný pozemok a vlastníci sa sťažujú. Chcem odtiaľ odviezť ten materiál, ktorý narúša okolitú prírodu. Na okresnom úrade mi poradili, že mám spraviť dokument a testy a neskôr okresný úrad môže rozhodnúť, že zeminu odtiaľ nemusím odvážať a ušetrím niekoľko tisíc eur. 

 
Mám záujem o odber a analýza zeminy podľa zákazu 344/2022 paragraf 5 a 382/2018 od akreditovaného subjektu. Oni na okresnom úrade to evidujú ako odpad preto sa skúša zemina aj na škodlivé látky. Potrebujem 2 až 3 vzorky, ktoré budú zanalyzované. 
 
Vyjadrenie od okresného úradu nemám zatiaľ žiadne iba povolenie na vstup s autom na odvoz do ochranného pásma II. stupňa. Posielam vám fotku. Zemina je rozložená na ploche asi 20x120 m2. 
 
 
Dajte mi prosím vedieť cenu. A nejaký odhad časový.