Na tejto stránke si môžete stiahnuť nasledovné dokumenty: 

Zmluva o dielo PDF

Zmluva o dielo Word

Preberací protokol PDF

Preberací protokol Word